ALU-VAN DE PUTTE is reeds 30 jaar actief als fabrikant van SAPA ramen & deuren

Onderhoud

Terug naar het dienstenoverzicht

Onderhoudsfiches

Ga naar “downloads” voor een overzicht van onze onderhoudsfiches.

Reinigen afhankelijk van de blootstelling

 • Het vleugel- en kaderprofiel, de beglazingsvoegen en de ventilatieroosters moeten (afhankelijk van de vervuilingsgraad) gereinigd worden met zuiver water waaraan eventueel een beetje detergent wordt toegevoegd (Sapa gamma). Het gebruik van schurende producten is niet toegelaten.
 • Organische oplosmiddelen (bv. alcohol, …) en sterk alkalische producten (zoals ammoniak) zijn uit den boze.
 • Het hang- en sluitwerk moet gereinigd worden met een licht vochtig doek, eventueel na onderdompeling in wat detergent. Het gebruik van agressieve producten is afgeraden.
 • De reiniging van het schrijnwerk met behulp van een hogedrukreiniger is uit den boze.
 • De ontwateringsgroeven van de vleugels en de vaste kaders moeten vrijgemaakt worden. Ook de decompressiekamer moet schoongemaakt worden.
 • De goede werking moet gecontroleerd worden.

Jaarlijkse controle en eventuele vervanging

 • De soepele kitvoegen voor de aansluiting met de beglazing, de soepele dichting ter verzekering van de luchtdichtheid en de soepele kitvoeg voor de aansluiting tussen het schrijnwerk en de ruwbouw moeten jaarlijks gecontroleerd worden.
 • Soepele kitvoegen ter verzekering van de aansluiting : de staat van de kitvoegen moet visueel beoordeeld worden. Ook hun hechting aan de ondergrond (beglazing, aluminium element, ruwbouw, …) dient aan een controle onderworpen te worden. Delen die gebreken vertonen moeten vervangen worden (bv. Door vogels beschadigde soepele voegen). Wanneer de voegen beschilderd zijn, moet men – zo nodig – hun afwerking vernieuwen.
 • De soepele dichtingen ter verzekering van de luchtdichtheid moeten gereinigd worden met zuiver water waaraan eventueel een licht detergent toegevoegd wordt. Daarnaast dient men de algemene staat ervan te controleren, de gelaste aansluitingen aan een onderzoek te onderwerpen (bv. in de hoeken) en de verharde of beschadigde dichtingen te vervangen (bv. door
  TPE).

Jaarlijks onderhoud van hang- en sluitwerk

Wanneer het hang- en sluitwerk blootstaat aan agressieve omgevingsvoorwaarden (bv. industriezone, kust, zwembaden, zuivelfabriek) moet men het beschermen tegen corrosie.

 • De beweeglijke delen moeten gesmeerd worden:
  • Cilinders : grafiet of siliconenspray. Het gebruik van olie of vet is uit den boze.
  • Beslag : niet-agressieve olie of zuurvrij vet. Voor de sluitplaten kan men gebruik maken van vaseline.
 • De afstelling, de herstelling of de vervanging van het hang- en sluitwerk en de sloten (draaikipramen, hefschuiframen, …) moet gebeuren door specialisten. Indien de werking te wensen overlaat, kan het soms nodig zijn het hang- en sluitwerk en de sloten af te stellen, te herstellen, of – indien nodig – te vervangen. Doorgaans moet het hang- en sluitwerk opnieuw afgesteld worden wanneer er gebruiksproblemen optreden of wanneer de samendrukking van de soepele dichtingsvoegen ter verzekering van de luchtdichtheid niet langer gewaarborgd is.
 • Bij mechanische poorten, luiken en roosters dient men de bedienings- en sluitingsorganen te controleren en de bevestigingen na te kijken.

Reiniging en controle van de ventilatieroosters

 • De bevestigingen moeten gereinigd worden en de goede werking ervan moet aan een controle onderworpen worden.